Персонал Ужгород: резюме та пошук співробітників в Ужгороді, працевлаштування та розміщення вакансій. Знайти співробітників в Ужгороді швидко, шукаю резюме в місті Ужгород.

Ви працюєте менеджером по підбору персоналу? Значить вам відомо, як складно знайти персонал в Ужгороді. Кого шукати - фахівців з мінімальним досвідом роботи або віддати перевагу фахівцям з відмінним резюме? Звертати увагу на резюме з низьким рівнем зарплати Або потрібен персонал в Ужгороді, але з високим окладом? Питань багато, тому ласкаво просимо на портал, орієнтований на пошук резюме і співробітників, а також розміщення вакансії в Ужгороді!

Резюме: Лікар акушер-гінеколог (Ужгород)

 • Дата додавання:
 • Зарплата:
 • Місто: Ужгород
 • Досвід роботи: 31 рок. 0 міc.
 • Графік роботи:
 • Стать: мужской

Досвід роботи

 • Асистент кафедри хірургії, ендоскопії, оториноларингології, реконструктивно-відновної хірургії та променевої діагностики Донецький національний медичний університет <p>В 2019-2020 та 2020-2021 навчальних роках був призначений <strong>відповідальним секретарем приймальної комісії Донецького національного медичного університету</strong>. </p>
  <p>Посадові обов’язки: </p>
  <ul><li>підготовка та загальна організація роботи приймальної комісії університету;</li><li>підготовка і подання нормативної документації, яка регламентує вступ до ДНМУ, та оформлення поточної документації відповідно чинному законодавству;</li><li>координація діяльністі усіх структурних підрозділів університету щодо підготовки та проведення конкурсного відбору, зарахування здобувачів вищої освіти за формами навчання і джерелами фінансування;</li><li>організація та контроль діяльності технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;</li><li>планування та координація роботи підрозділів приймальної комісії університету;</li><li>організація взаємодії з ЄДЕБО та контроль роботи відділу по роботі з зовнішніми базами даних;</li><li>планування та організація профорієнтаційної роботи, консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;</li><li>розробка системи заходів своєчасного інформування вступників, їх батьків та громадськості з питань вступу до ДНМУ;</li><li>організація прийому заяв та документів;</li><li>планування та організація роботи предметних, фахових атестаційних, апеляційної комісій та комісій з проведення співбесід;</li><li>організація та проведення вступних випробувань для вступників зі спеціальними умовами;</li><li>підготовка та подача етапних та підсумкових звітів голові приймальної комісії, МОЗ України, МОН України, Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, органам місцевої влади;</li><li>організація роботи освітнього центру «Донбас-Україна та Крим-Україна»;</li><li>організація підготовчих курсів для вступників до закладів вищої освіти з профільних дисциплін;</li><li>підготовка, організація табору підготовки та соціальної адаптації для вступників з тимчасово окупованих територій.</li></ul><p>Досягнення:</p>
  <p>Розробив нормативні документи для проведення вступної компанії в ДНМУ та форми документів для проведення вступних іспитів.</p>
  <p>Продовж вступних компаній 2020 та 2021 років вдалося досягти збільшення подачі заяв вступників до Донецького національного медичного університету на 37%, за бюджетними конкурсними пропозиціями прийом здобувачів вищої освіти зі спеціальності 222 Медицина - на 31%, а зі спеціальностей 221. Стоматологія і 226. Фармація, промислова – створити конкурс, що дало можливість виконати загальне державне замовлення з прийому здобувачів вищої освіти на 83% шляхом використання сучасних методів інформування, проведення різнопланових профорієнтаційних заходів і організації вступної компанії в декілька сесій.</p>
  <p>Запропонував та запровадив систему загального моніторингу вступної компанії та інформування усіх структурних підрозділів університету.</p>
  <p>Приймав участь в акредитації НАЗЯВО трьох освітніх програм університету.</p>
 • Лікар акушер-гінеколог, лікар УЗД "Гарний лікар", приватна клініка <p>Посадові обов’язки: </p>
  <ul><li>проведення консультаційного прийому акушера-гинеколога;</li><li>проведення УЗД в акушерстві-гінекології, пренатальної діагностики. </li></ul>
 • Асистент кафедри медичної реабілітації та спортивної медицини Донецький національний медичний університет <p>Посадові обов’язки: </p>
  <ul><li>проведення навчального процесу в клініці зі студентами 4-6 курсів: семінарських занять, навчання практичним навичкам;</li><li>участь у методичній роботі;</li><li>надання кваліфікованої медичної допомоги хворим: обстеження, функціональна діагностика, встановлення реабілітаційного діагнозу та реабілітаційного потенціалу хворих, що підлягають медичній реабілітації, визначення та корегування індивідуальних реабілітаційних програм шляхом консультацій, обходів та консиліумів;</li><li>участь в організації і проведенні семінарів, клінічних та науково-практичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад, заходів по контролю за якістю заходів профілактики, лікувально-діагностичного та реабілітаційного процесу; </li><li>проведення наукових досліджень і розробка ефективних методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих та експертна оцінка їх результатів;</li><li>апробація і впровадження нових методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих, апробація медичних інструментів, апаратури, лікарських засобів. </li></ul><p>Досягнення:</p>
  <p>Є співавтор підручників:</p>
  <ol><li><strong>«Нейрореабілітація. Підручник для студентів і лікарів»</strong> / За заг. ред. В.М. Сокрута / Автори: Сокрут В.М., Синяченко О.В., Сокрут О.П., Алексєєва Л.А., Мисула І.Р., Попович Д.В., Тарасова В.І., Селезньова С.В., Сябренко Г.П., Сухомлин Г.М., Сокрут М.В., Попов В.М., Іващук І.П., Петренко А.Ю. - Краматорськ: «Каштан», 2020. – т. 2.</li><li><strong>«Медична реабілітація хворих з різними формами інсульту і енцефалопатії. Навчальний посібник і стандарти для лікарів реабілітаційної медицини і загальної практики, студентів медичних університетів»</strong> / За заг. ред. В.М. Сокрута / Автори: Сокрут Валерій Миколаєвич - д.м.н., професор; Синяченко Олег Володимирович – д.м.н., чл. кор. АМН України; Селезнєва Софія Веніамінівна – к.м.н., доцент; Маколинець Василій Іванович – д.м.н., професор; Сокрут Ольга Петрівна – к.м.н., доцент; Алексеєва Людмила Андріївна – к.м.н., доцент; Сокрут Микола Валерієвич – науковий співробітник НДІ; Іващук Ігор Петрович – асистент. - Лиман-Славянськ, 2018. (ББК 53-54 УДК 616.831-005.1-003.93).</li></ol><p>Опубліковано 4 статті з реабілітаційної медицини: </p>
  <ol><li><strong>«Роль порушень вегетативного тонусу при різних формах артеріальної гіпертензії в формуванні соматогеній»</strong> / О.П. Сокрут, Е.Ф. Баринов, І.П. Іващук, В.М. Сокрут. Матеріали науково-практичної конференції с міжнародною участю «Медичний і психологічний контроль стану людини» (2016; Харків).</li><li><strong>«Роль порушень вегетативного тонусу в формуванні соматогеній при дисциркуляторних остеоартрозах»</strong> / О.П. Сокрут, О.В. Синяченко, В.М. Сокрут, Л.А. Алексєєва, І.П. Іващук. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання» (2016; Краматорськ).</li><li><strong>«Медико-психологічна реабілітація хворих з посттравматичними стресовими розладами в умовах санаторно-курортного лікування»</strong> / Алексєєва Л.А., Сокрут В.М., Тарєлкін В.М., Іващук І.П. Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології реабілітації в різних моделях організації охорони здооров’я» (2018; Одеса).</li><li><strong>«Клінічний, реабілітаційний та функціональний діагнози хворих після ендопротезування кульшового суглобу»</strong> / Сокрут В.М., Синяченко О.В., Сокрут О.П., Попов В.М., Іващук І.П. Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології реабілітації в різних моделях організації охорони здооров’я» (2018; Одеса).</li></ol><p>Приймав участь у:</p>
  <ul><li>науково-практичній конференції з міжнародною участю «Медичний і психологічний контроль стану людини» (2016; Харків); </li><li>ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання» (2016; Краматорськ);</li><li>конференції «Святогірські читання в сімейній медицині – 2017» (2017; Святогірськ);</li><li>XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології реабілітації в різних моделях організації охорони здооров’я» (2018; Одеса);</li><li>науково-практичній конференції «Основи ерготерапії. Медична реабілітація хворих після ендопротезування колінних та кульшових суглобів» (2019; Слов’янськ).</li></ul><p>Розробив та втілив індивідуальні програм гомеокінетичної реабілітації на основі визначеного вегетативного паспорту та реабілітаційного потенціалу у хворих з цукровим діабетом.</p>
  <p>Брав участь у складені методичних рекомендацій з медичної реабілітації при гострому коронарному синдромі, гострому порушенні мозкового кровообігу.</p>
  <p>Розробив та втілив тестові завдання та ситуаційні задачі для студентів та лікарів-курсантів з дисциплін фізична реабілітація та фізіотерапія.</p>
  <p>Створив мультимедійні матеріли для лекцій та семінарських занять за робочими програмами дисциплін фізична реабілітація та фізіотерапія.</p>
  <p>Брав безпосередню участь в організації, розробці та практичному втіленні системи дистанційного навчання та контролю здобувачів вищої освіти та курсантів ФІПО з дисципліни реабілітаційної і спортивної медицини.</p>
  <p>Розробив та презентував концепцію організації відділення медичної реабілітації та відновної медицини міської клінічної лікарні №5 м. Києва.</p>
 • Лікар генетик, лікар УЗД КЛПУ «Донецький обласний спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики» - КНП «Східно-Український спеціалізований центр медичної генетики і пренатальної діагностики» <p>Посадові обов’язки: </p>
  <ul><li>надання кваліфікованої медичної допомоги вагітним: пренатальний УЗ скринінг з метою ранньої діагностики аномалій розвитку плоду та патології вагітності.</li></ul>
 • Лікар акушер-гінеколог, регіональний медичний представник ТОВ «Нутриція-Україна» ПП Іващук Ігор Петрович <p>Посадові обов’язки:</p>
  <ul><li>організація приватної медичної практики, проведення консультаційного прийому акушера-гинеколога;</li><li>проведення з лікарями педіатрами, неонатологами, акушерами-гінекологами просвітницьких заходів щодо переваг грудного вигодовування та застосування адаптованих молочних сумішей;</li><li>просвітницькі заходи щодо дієтичного харчування для дітей, які страждають на фенілкетонурію.</li></ul><p>Досягнення:</p>
  <p>Організація та проведення регіональної конференції з проблем грудного та штучного вигодовування немовлят.</p>
  <p>Організація благочинної акції під патронатом донецького міського голови з надання адаптованих молочних сумішей «Nutrilon» малюкам дитячих будинків м. Донецька.</p>
  <p>Налагодження постачання в Донецьку та Луганську області дієтичного харчування для дітей, які страждають на фенілкетонурію. </p>
 • Лікар акушер-гінеколог Інститут невідкладної та відновної хірургії АМН України. Центр планування сім’ї та репродукції <p>Посадові обов’язки: </p>
  <ul><li>ведення консультативного прийому хворих с гінекологічною патологією;</li><li>проведення профілактичних оглядів;</li><li>ведення вагітних з фізіологічним та патологічним перебігом вагітності;</li><li>робота в гінекологічному відділенні нічним черговим лікарем;</li><li>проведення УЗД обстеження вагітних та жінок з гінекологічними захворюваннями. </li></ul><p>Досягнення:</p>
  <p>Разом зі співробітниками Донецького обласного спеціалізованого центру медичної генетики та пренатальної діагностики розробив і впровадив протоколи пренатальної УЗ-діагностики, які були прийняті і рекомендовані фахівцями-генетиками ДОСЦМГПД до застосування.</p>
  <p>Був делегований від центру планування сім’ї та репродукції ІНВХ АМН України у склад групи МОЗ України по розробці державної програми репродуктивного здоров'я та планування сім'ї. </p>
 • Лікар акушер-гінеколог Донецький державний медичний інститут ім. М.Горького. Обласне лікувально-клінічне об’єднання. Центр Планування сім’ї та репродукції. <p>Посадові обов’язки: </p>
  <ul><li>ведення консультативного прийому хворих с гінекологічною патологією;</li><li>проведення профілактичних оглядів;</li><li>ведення вагітних з фізіологічним та патологічним перебігом вагітності;</li><li>робота в гінекологічному відділенні нічним черговим лікарем;</li><li>проведення УЗД обстеження вагітних та жінок з гінекологічними захворюваннями. </li></ul><p>1999 - 2000 роки - брав участь в розробці спільної державної програми МОЗ України і міністерства вугільної промисловості та енергетики України «Захист здоров'я шахтарів». Особисто розробляв концепцію галузевої ЛПУ, її структури та функціювання, контролював етап будівництва та комплектації медичним обладнанням Донецького галузевого шахтарського медико-реабілітаційного центру.<br /></p>
  <p>Приймав участь в конференції в рамках програми Європейського Товариства інфекційних захворювань в акушерстві і гінекології (ESIDOG) «Актуальні питання інсектології в акушерстві і гінекології» (1997, Донецьк).</p>
  <p>Зареєстрував 1 раціоналізаторську пропозицію «Спосіб корекції психо-емоціональних розладів у вагітних жінок шляхом поєднаного впливу аутогенного тренування та спеціальної музико терапевтичної програми» / Іващук І.П., Бабюк І.О., Табачников С.І. та ін. (Посвідчення №100 від 14.01.1998; ДДМУ, ДОЛКО). </p>
 • Лікар акушер-гінеколог Виробничо-комерційна медична фірма «Ольвія-медінвест» <p>Посадові обов’язки:</p>
  <ul><li>ведення консультативного прийому акушера-гінеколога;</li><li>організація консультативного прийому ВКМФ «Ольвія-медінвест»;</li><li>загальне керівництво підприємством.</li></ul>
 • Асистент кафедри акушерства і гінекології №1 Донецький державний медичний інститут ім. М.Горького <p>Посадові обов’язки:</p>
  <ul><li>проведення навчального процесу в клініці зі студентами 4-6 курсів: семінарських занять, навчання практичним навичкам;</li><li>участь у методичній роботі;</li><li>організація та контроль виробничої практики студентів 4 курсу лікувального факультету; </li><li>участь в організації і проведенні семінарів, клінічних та науково-практичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад, заходів по контролю за якістю заходів профілактики, лікувально-діагностичного та реабілітаційного процесу; </li><li>проведення наукових досліджень і розробка ефективних методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих та експертна оцінка їх результатів;</li><li>апробація і впровадження нових методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих, апробація медичних інструментів, апаратури, лікарських засобів; </li><li>проведення діагностичних та лікувальних (консервативних, оперативних) заходів в акушерстві та гінекології; </li><li>ведення вагітних, породілль з фізіологічним та патологічним перебігом вагітності.</li></ul><p>Досягнення: </p>
  <p>За період навчання та роботи в Донецькому державному медичному інституті ім. М.Горького опублікував 46 друкованих робіт з акушерства і гінекології, організації учбового процесу та соціальної гігієни, 4 з яких депоновано на правах рукопису. Зареєстрував 1 раціоналізаторську пропозицію «Спосіб профілактики слабкості пологової діяльності» / Іващук І.П., Свиридова В.В., Байдала В.А. та ін. (Посвідчення №2074 від 26.03.1981; обласне БРІВ при УОЗ Донецького облвиконкому). </p>
  <p>Приймав участь в міжнародній конференції «Проблеми токсикології і прикладної екології» (1991, Москва-Перм). </p>
 • Старший лаборант кафедри акушерства і гінекології №1 Донецький державний медичний інститут ім. М.Горького <p>Посадові обов’язки:</p>
  <ul><li>проведення навчального процесу в клініці зі студентами 4-6 курсів: семінарських занять, навчання практичним навичкам;</li><li>участь у методичній роботі;</li><li>надання кваліфікованої медичної допомоги гінекологічним хворим та вагітним: обстеження, функціональна діагностика, лікування, реабілітація та профілактика.</li></ul>
 • Виїзний фельдшер лінійної та СТЕБ бригад Станція швидкої невідкладної медичної допомоги <p>Посадові обов’язки:</p>
  <ul><li>надання екстреної медичної допомоги хворим;</li><li>проведення невідкладних маніпуляцій і заходів на місці надзвичайних подій та під час евакуації хворих з кардіологічною патологією та при термінальних станах. </li></ul>

Відкрити контакти

Подивіться схожі вакансії на порталі Jobs.ua

Або подивіться резюме на порталі Jobs.ua


Схожі резюме на роботу:Лікар акушер-гінекологJobs.ua рекомендує переглянути: